ELEKTROMONTÁŽE A REVIZE

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

 • SILNOPROUDÁ elektroinstalace a kompletace bez omezení.
 • SLABOPROUDÁ elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, MaR, EZS, EPS, STA.

REVIZE

 • Vyhrazených elektrických zařízení všech druhů bez omezení napětí.
 • Vytvoření seznamu objektů a určení revizních lhůt.
 • Vytvoření protokolu o určení prostředí.
 • Vypracování revizního plánu a jeho aktualizace.
 • Evidence a revize elektrického přenosného nářadí třídy I. a II..

TERMOVIZNÍ REVIZE ELEKTROROZVODŮ

 • Na zařízeních bez omezení napětí, v objektech tř. A i B včetně hromosvodů za pomoci infrakamery a příslušných kalibrovaných měřících přístrojů.

DALŠÍ SPECIALIZACE

 • MĚŘENÍ INTEZITY OSVĚTLENÍ dle ČSN s vystavením protokolu.
 • ŠKOLENÍ a přezkoušení podle vyhlášky č. 50/78 Sb.
 • PROJEKTY ELEKTRO včetně pasportizace stávajících rozvodů.
 • PORADENSTVÍ v oblasti optimalizace odběrových tarifů.
 • PORADENSTVÍ v oblasti optimalizace osvětlení s ohledem na platné normy a energetickou náročnost.

 

 

V roce 2014 naše spol. ELKOS-CL s.r.o. přichází na trh s novou službou pro zákazníky a to vypracování ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO PLÁNU PRO KOORDINACI REGULACE ODBĚRU EL. ENERGIE PŘI VYHLAŠOVÁNÍ REGULAČNÍCH STUPŇŮ 1-7 pro velké, střední i malé podniky dle předpisů ČR a EU. Vypracování tohoto dokumentu je náročné zpracování veškerých strukturálních energetických systémů roztříděných do jednotlivých REGULAČNÍCH stupňů a kategorií DLE DŮLEŽITOSTI PRO CHOD ZÁVODU. Pokud se s touto problematikou na nás obrátíte, garantujeme nejvyšší kvalitu zpracování tohoto povinného dokumentu našimi odborníky z řad kmenových zaměstnanců za přijatelnou cenu.